Ταξί

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01
Άδεια κυκλοφορίας
02
Δελτίο τεχνικού έλεγχου
03
Ταυτότητα ή δίπλωμα (του προσκομίζοντας το όχημα)
04
Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
05
Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξίμετρου
06
Άδεια cb (ραδιοταξί)

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

01
Στοιχειά κυκλοφορίας συμφώνα με την άδεια
02
Το όχημα (εσωτερικά – εξωτερικά)
03
Εξοπλισμός οχήματος
04
Σύστημα διεύθυνσης-ανάρτησης
05
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
06
Σωληνώσεις (διαρροές, κατάσταση)
07
Αμάξωμα (οξειδώσεις)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

01
Καυσαέρια
02
Ευθυγράμμιση
03
Αναρτήσεις
04
Φρένα
05
Φώτα

Διεύθυνση: 3ο χλμ Κομοτηνής Ροδίτη, Κομοτηνή 69100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14031010000

Ωράρια Λειτουργίας

Χειμερινό Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00

Σάββατο 8:00-14:30

Καλοκαιρινό Ωράριο (Ιούλιος-Αύγουστος)

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00

H Τοποθεσία μας

Search